Zespół Szkół nr 3 w Nisku

 

 Dokumentacja szkolna oraz galerie fotografii.

Historia lata 1955 - 1985

Szkoła w Nisku - Warchołach istnieje od 1954r.

Mieściła się początkowo w drewnianym budynku wybudowanym w czasie okupacji hitlerowskiej w 1942r. W pierwszym okresie szkoła liczyła 131 uczniów w 6 oddziałach i stanowiła filię Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku.
Lata 1955 - 1960
Szkoła stała się samodzielną, 7 - klasową. W tym okresie liczba uczniów w szkole wahała sie w granicach 177 - 201
w 7 oddziałach.
Kadrę pedagogiczną stanowili: kierownik szkoły - Franciszek Gutkowski, nauczyciele: Zofia Gutkowska, Maria Papież, Stanisława Tutka, Joanna Maziarz, Stanisław Kudła, Mieczysława Małek. 1960 - 1966 Rozpoczęto rozbudowę szkoły. Do budynku drewnianego od strony zachodniej dobudowano część murowana - przybyły 2 sale
lekcyjne, kancelaria, pokój nauczycielski. Liczba uczniów w szkole 210 - 225.
Funkcję kierownika szkoły do 1974 roku sprawował nadal Franciszek Gutkowski. Pracę pedagogiczną podjeli: Genowefa Stachura, Danuta Gancarz, Mieczysława Karaś, Helena Oczkowska, Bronisława Łach, Danuta Cagara, Bronisława Paduch, Stanisława Dziadek, Zofia Ostrowska.
1966 - 1974
Szkoła zgodnie z reforma stała się 8 - klasową, w której uczyło sie 225 uczniów. Do grona pedagogicznego dołączyły: Stefania Kopeź, Krystyna Szot, Zofia Czabaj, Aleksandra Nestorowska, Zofia Jarosz, Janina Ozga.
1974- 1980
Obowiązki dyrektora szkoły przejęła Maria Funcz. Pracę w szkole rozpoczęli:
Maria Gergont, Kazimierz Koszałka, Stanisław Kassak, Barbara Woźniak, Wiesława Mackiewicz.
1980 - 1985 Dyrektorem szkoły została Stefania Kopeć. Obniżony został stopień organizacyjny szkoły do klasy VI.
Młodzież starsza została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nisku (tylko na jeden rok szkolny). Do grona pedagogicznego dołączyły: Genowefa Skomro, Andrzej Zaradkiewicz, Anna Gorzelewska, Wiesława Sokulska, Helena Zaleśny, Krystyna Woźniak, Paweł Niećko, Piotr Wojtaś.
1985 - 1987
Dyrektor szkoły - Genowefa Skomro. Skład kadry pedagogicznej był następujący:
Danuta Cagara, Janina Ozga, Barbara Woźniak, Krystyna Woźniak, Wiesława Sokulska, Piotr Wojtaś, Halina Sądej, Zofia Zbrowska. W 1987 roku rozpoczął działalność Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W jego pracach dużym zaangażowaniem wykazali się Teresa Gumiela, Tadeusz Biel, Bronisław Szewc, Marian Zyga, Stefan Warchoł, ks. Henryk Krzyżanowski.
1987 - 1990
Rok szkolny 1987/88 przynióśł kolejne zmiany - dyrektorem został Jan Surma.
Pracę pedagogiczną w tej szkole rozpoczęli: Urszula Piróg, Krystyna Biel, oraz w niepełnym wymiarze Teresa Sułkowska, Franciszek Paduch, w 1988 - Elżbieta Ozga, w 1989 - Katarzyna Ostojska, Małgorzata Miazga.
1990 - 1995
Od 1 września 1990 roku funkcję dyrektora szkoły objęła Teresa Sułkowska.
Po raz pierwszy pracę w szkole rozpoczęli księża: Henryk Krzyżanowski - proboszcz parafii, Kazimierz Zięba. W kadrze pedagogicznej znaleźli się Małgorzata Wojtak, Marek Watras. Rozpoczęły się "boje o nową szkołę". Budowa rusza a wraz z nią nadzieja na nowy obiekt szkolny. Do Społecznego Komitetu dołączają: Jan Tokarczyk, Czesław Bielak, Henryk Kania. Mijają cztery lata wytężonej pracy. 1 września 1995 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły. Rozpoczyna się dzień dzisiejszy.