Zespół Szkół nr 3 w Nisku

 

 Dokumentacja szkolna oraz galerie fotografii.

Świetlica

Świetlica szkolna funkcjonująca przy Zespole Szkół Nr 3 w Nisku, (jest czynna) sprawuje opiekę nad dziećmi z klas O - VI. Zajęcia na świetlicy prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Są tam przeprowadzane zajęcia plastyczne, ruchowo-rekreacyjne przy muzyce, pogadanki, są wyświetlane filmy na video.

Dzieci mają do dyspozycji wiele gier dydaktycznych, klocków, książek i czasopism dziecięcych oraz komputer z ciekawymi grami rozwijającymi wyobraźnię dziecka. Dzieci chodzące na świetlicę i nie tylko, mogą korzystać z obiadów jedno- i dwudaniowych, w cenie 2 zł od obiadu. Świetlica jest pomysłodawcą i organizatorem aukcji bożonarodzeniowych i wielkanocnych, na których eksponowane są prace dzieci i nauczycieli, jest inicjatorem konkursów i wystaw.

Wychowawcy świetlicy prowadzą fotograficzną kronikę świetlicy oraz ściśle współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem i biorą udział w celach i zadaniach wynikających z pracy szkoły. Dzieci u nas czują się bezpiecznie i są otoczone troskliwą opieką. Zapraszamy do obejrzenia fotograficznego skrótu z życia świetlicy:

Świetlica:

kierownik - mgr Edyta Kolat

świetlica czynna:

godz. 700 - 1600

Parter pokój nr 3

tel 0-15 8412171