Zespół Szkół nr 3 w Nisku

 

 Dokumentacja szkolna oraz galerie fotografii.

Największe sukcesy uczniów w 2005r.

Ważniejsze wydarzenia w Zespole Szkół nr 3 w Nisku w 2005 r.

 

1.      Nowy obiekt sportowy w Zespole Szkół nr 3 w Nisku.

3 lutego 2005 roku w Zespole Szkół nr 3 w Nisku odbyła się uroczystość związana z oddaniem do użytku nowego obiektu sportowego. Dostojni goście, wśród nich Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Julian Ozimek, Wicewojewoda Podkarpacki Pan Stanisław Długosz, uczestniczyli w otwarciu   i poświęceniu nowego obiektu oraz w artystycznym popisie uczniów, który dostarczył Wszystkim niezapomnianych wrażeń.

2.      Uczniowie Gimnazjum nr 3 prezentują swój region, jego atrakcje, kulturę, zwyczaje i obrzędowość podczas Wojewódzkiego Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolna Giełda Turystyczna „Przygoda” .

17 marca 2005 roku w Krośnie młodzież gimnazjum w ramach ogólnopolskiego konkursu zaprosiła wszystkich zwiedzających wystawę na wędrówkę po niżańskim powiecie, zakończoną degustacją tradycyjnych potraw.

Odwiedzający mogli podziwiać piękne prace naszych rodzimych twórców – malarzy, rzeźbiarzy, grafików, wyroby kowalstwa artystycznego i rymarstwa oraz charakterystyczne dla naszego regionu wytwory z wikliny.

Jury, oceniając profesjonalizm przygotowania prezentacji, przyznała naszej drużynie II miejsce, kwalifikując do prezentacji ogólnopolskiej w Szczecinie.

3.      Sukces uczniów PSP nr 3 i Gimnazjum nr 3 w „Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.

31 marca 2005 roku podczas eliminacji gminnych trzyosobowe zespoły ze szkoły podstawowej i gimnazjum – rywalizowały w „Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” zajmując I miejsce i kwalifikując się do dalszych rozgrywek na etapie powiatowym.

Wśród zwycięzców byli : Bartłomiej Gortych, Łukasz Prytek, Sebastian Smotryś (gimnazjum) i Maciej Krygier, Aleksander Czarnota, Mateusz Frączek (szkoła podstawowa ).

Najlepszym uczestnikiem tego etapu konkursu był Sebastian Smotryś i to on otrzymał rower – jako główną nagrodę turnieju.

15 kwietnia 2005 roku w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów drużyny  z naszej szkoły reprezentowały gminę Nisko w rozgrywkach powiatowych. W rywalizacji z drużynami z 7 gmin powiatu niżańskiego uczniowie Gimnazjum nr 3 byli najlepsi. To oni po mistrzowsku opanowali jazdę rowerem po torze przeszkód i wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego. Bartek Gortych jako najlepszy zawodnik tego etapu otrzymał w nagrodę rower.

W kategorii szkół podstawowych drużyna ze szkoły podstawowej zajęła III miejsce.

4.      Uczniowie Gimnazjum nr 3 promują bezpieczne formy spędzania czasu wolnego – „Bezpieczne Wakacje 2005”.

W ramach programu „Bezpieczna Polska” gimnazjaliści z „Trójki” przystąpili do konkursu pn. „Bezpieczne Wakacje 2005” organizowanego przez Wojewódzki Zespół Ds. Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie. W ramach konkursu uczniowie, w terminie marzec – maj 2005r., uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania wszelkim patologiom wieku młodzieńczego, brali udział w turnieju wiedzy na temat bezpieczeństwa, przygotowali materiały poświęcone propagowaniu bezpiecznych zachowań, zorganizowali imprezę szkolną promującą bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, podczas której prezentowali w scenkach teatralnych zagrożenia wynikające z niewłaściwego spędzania wolnego czasu oraz ulegania nałogom.

Gimnazjaliści z „Trojki” zostali zakwalifikowani przez Powiatową Komisję Konkursową do zmagań na etapie wojewódzkim, podczas których zajęli II miejsce wśród drużyn – reprezentantów każdego powiatu z województwa podkarpackiego.

5.      „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi” mówią uczniowie Zespołu Szkół nr 3.

W dniach 20 – 22 kwietnia 2005 roku uczniowie i nauczyciele ZS nr 3 świętowali „Dzień Ziemi” pod hasłem „ Nasz czysty dom”. Podziwialiśmy prezentacje o tematyce ekologicznej przygotowane przez uczniów wszystkich klas – byliśmy w „Kawiarence pod buraczkiem”, w „zwierzyńcu”, obserwowaliśmy zjawiska przyrodnicze, ciekawą ekspozycję przyrządów pomiarowych, darów natury, wyrobów wikliniarskich i glinianych, zachwycaliśmy się pięknem kwiatów, eksponatami łowieckimi. Byliśmy w laboratorium chemicznym, zwiedziliśmy kącik księgarza przyrodnika.

Gimnazjaliści dowiedli, że chcą żyć w zdrowym i przyjaznym środowisku i będą walczyć o „nasz czysty dom”.

6.      Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w „VI Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego”.

9 kwietnia 2005 roku w Zespole szkół nr 3 w Nisku odbyły się gminne eliminacje w ramach „VI Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego”, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy i miasta Nisko.

W I kategorii do lat 14 zwyciężyli : Patrycja Czech – I miejsce

Joanna Witkowska – II miejsce ( obie z ZS nr 3 )

Elżbieta Drewniak – III miejsce ( ZS w Zarzeczu )

Wśród chłopców :

Piotr Kowal, Mateusz Czerpak, Łukasz Czerpak – ZS nr 3.

W drugiej kategorii do dalszych rozgrywek na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się – Jadwiga Ossolińska – ZS nr 3 Nisko, Magdalena Balibog, Ewa Pokój ( ZS Zarzecze ) oraz Krzysztof Burek, Daniel Cudak ( ZS nr 3 ) i Szymon Kozyra ( ZS Zarzecze ).

W eliminacjach powiatowych w Rudniku, które odbyły się 17 kwietnia 2005 roku uczniowie z „Trójki” Mateusz Czerpak, Piotr Kowal, Krzysztof Burek, Kamil Kotlik, odnieśli sukcesy kwalifikując się do etapu wojewódzkiego.

7.      Zmagania matematyczne uczniów w miejsko – gminnym konkursie „Młody Matematyk”.

W dniach 16 – 20 maja 2005 roku w Zespole szkół nr 3 odbył się po raz kolejny Miejsko – Gminny Konkurs „Młody Matematyk”. 2 – osobowe zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Nisko rywalizowały w pięciu konkurencjach :

·        pojęcia matematyczne,

·        zadania tekstowe,

·        domino,

·        tangram,

·        krzyżówka na poziomie klas czwartych, piątych, szóstych i pierwszych, drugich gimnazjum.

Celem zmagań matematycznych było głównie zainteresowanie uczniów matematyką – królową nauk, rozpowszechnianie wśród uczniów gier matematycznych, propagowanie „zdrowego współzawodnictwa” oraz rozwijanie talentów.

Najlepszymi okazali się piątoklasiści zajmując I miejsce – P.Kapica, J.Kowal oraz II – E.Kata, D.Petryniak.

Uczniowie klas szóstych nie byli gorsi od swoich młodszych kolegów plasując się na I miejscu – N.Bajek, M.Budkowski oraz III – J.Cholewińska, Ł. Powęska.

Wśród uczniów klas II gimnazjum I miejsce zajęli K.Kotlik i K.Starek reprezentanci naszego gimnazjum.

8.      Manewry techniczno – obronne harcerzy Hufca ZHP Nisko.

W dniach 27 – 29 maja 2005 roku w Zespole Szkół nr 3 w Nisku odbyły się manewry techniczno – obronne, w których wzięło udział 113 harcerzy i zuchów z drużyn powiatu niżańskiego. Wśród nich była Drużyna Harcerska „Śródziemie” oraz Gromada Zuchowa „Mali Agenci” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku. Komendantką manewrów była druhna Renata Kapica – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół nr 3 w Nisku . Uczestnicy manewrów współzawodniczyli w 5 – osobowych zespołach w kategorii dziewcząt i chłopców. Każda konkurencja była oceniania a zwycięzcy nagradzani dyplomami i pucharami.

      Atrakcją manewrów był Indywidualny Turniej Strzelecki o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, w którym zwycięzcami okazali się druhna Dominika Gorycka z PSP nr 3 w kategorii „Zuchy” i druh Paweł Kapica z 3 TDH „Śródziemie”.

Podsumowanie manewrów odbyło się z udziałem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Dyrektora Szkoły oraz Rodzicow.

9.      „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – apelują uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Nisku .

31 maja 2005 roku w NCK „Sokół” w Nisku z udziałem Burmistrza Miasta Niska, władz samorządowych, nauczycieli, społeczności niżańskiej i uczniów odbyło się spotkanie, podczas którego młodzież gimnazjalna przedstawiła zebranym efekty działań podejmowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczniowi ukazali jak ważnym jest włączenie środowiska w różnorodne działania chroniące młodzież przed sięganiem po papierosy, alkohol i narkotyki. W krótkim przedstawieniu teatralnym gimnazjaliści dokonali „Sądu nad Alkoholem” a w spektaklu „Carpe Diem” przedstawili problemy z jakimi mogą spotkać się młodzi ludzie.

Odczytanie listu, w którym uczniowie zwracają się do właścicieli sklepów, barów, klubów o niesprzedawalnie alkoholu nieletnim, było ważnym momentem kształtowania świadomości dorosłych odpowiedzialnych za wychowanie młodego człowieka.

10.  „Festiwal Nauki” – uczniowie Zespołu Szkół nr 3 prezentują swoje osiągnięcia i pasje.

Już po raz czwarty w ostatnim tygodniu maja uczniowie podstawówki i gimnazjum zorganizowali „Festiwal Nauki”, podczas którego prezentowali swoje osiągnięcia, pasje i talenty . W krótkich programach artystycznych był śpiew, taniec, gra na instrumentach, popisy satyryczne.

Na festiwalu nie zabrakło również rywalizacji wiedzowej, w bieżącym roku z zakresu przedmiotów artystycznych. W konkursie „Artysta z klasą”, w pierwszej części uczniowie wykazywali się wiedzą z historii muzyki i plastyki oraz znajomości instrumentów i technik plastycznych, w drugiej „Znam to dzieło” uczestnicy rozpoznawali utwory muzyczne i dzieła wybitnych malarzy, rzeźbiarzy.

Najmłodsi – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej brali udział w konkursie czytelniczym „Świat baśni”.

Ich starsi koledzy prezentowali ciekawe doświadczenia z fizyki, chemii, techniki, biologii oraz geografii. W tym dniu nie zabrakło również rywalizacji w sporcie. Gry i zabawy „na wesoło” oraz „Turniej Ringo” cieszył się powodzeniem wśród uczniów szkoły podstawowej, natomiast gimnazjaliści rywalizowali w „Turnieju Piłki Siatkowej” oraz „Turnieju Piłki Nożnej”.

„Festiwal Nauki” okazał się niezwykle atrakcyjną imprezą. Połączenie humoru z wiedzą, a także sportowa rywalizacja pokazały, że zdobywanie wiedzy może odbywać się na bardzo różne sposoby.

11.  Zespół Szkół nr 3 gospodarzem półkolonii letniej organizowanej dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej z Niska i Zarzecza w dniach 27.06.2005 r.–08.07.2005 r. oraz koloni letniej dla dzieci z Ukrainy – 01.07.2005 r. – 09.07.2005 r.

12.  „Młodzi Głosują” – szkolne prawybory w ramach ogólnopolskiego projektu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Uczniowie gimnazjum w dniu 20 września 2005 roku wzięli udział w szkolnych prawyborach w ramach ogólnopolskiego projektu „Młodzi Głosują”. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z programem każdej partii, porównanie swych poglądów i w końcu zagłosowanie na jedną z nich. W wyborach zwyciężyła Platforma Obywatelska – 32,3 % głosów, dalej Prawo i Sprawiedliwość – 24,4 %, Samoobrona – 17,7 %, Liga Polskich Rodzin – 9,8 %, SLD – 7 %. Pozostałe partie nie znalazły uznania wśród gimnazjalistów.

Udział uczniów w projekcie „Młodzi Głosują” to wspaniała lekcja demokracji, to kolejny krok w dorosłe życie.

13.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w gronie beneficjentów programu Socrates – Comenius. 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 realizują projekt partnerskiej współpracy z krajami Unii Europejskiej „Ty i Ja, Wszyscy Razem” w ramach programu Sokrates – Comenius”

Nasi uczniowie wspólnie z uczniami z Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Słowacji zaprojektowali i wykonali „paszporty” zawierające ich dane osobowe oraz informacje służące dalszej korespondencji, wykonali tradycyjne ozdoby choinkowe wymieniając się nimi z innymi krajami, kartę świąteczną z życzeniami w języku angielskim, poznali tradycje i zwyczaje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w krajach – uczestnikach projektu.

Podczas wizyty roboczej nauczycieli z krajów biorących udział w projekcie uczniowie z „Trójki” prezentowali w popisach artystycznych swój talent i kunszt aktorski.

Realizacja projektu planowana jest na 3 lata, z tym, że akceptacja ze strony Agencji Narodowej odbywa się rokrocznie. Mamy nadzieję, że będziemy dalej współpracować z naszymi unijnymi partnerami.

14.  Święto Edukacji Narodowej z udziałem zagranicznych gości – pokaz talentów artystycznych uczniów.

W 2005 roku uroczystość z okazji „Dnia Nauczyciela” odbyła się w dostojnym gronie z udziałem gości z zagranicy – Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Słowacji – uczestników programu Sokrates – Comenius, oraz władz samorządowych Gminy i Miasta Nisko.

Podczas uroczystości uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum prezentowali swoje umiejętności aktorskie i talenty muzyczne.

Odbyli wspólnie z  zaproszonymi gośćmi wędrówkę po Ziemi Niżańskiej pokazując jej osobliwości przyrodnicze i kulturowe.

Grą aktorską popisali się uczniowie w przedstawieniu „Kopciuszek” wystawionym w języku angielskim i satyrycznej scence obrazującej otwarcie supermarketu. Zachwyt publiczności sprawiły popisy muzyczne i taneczne uczniów. „Polonez” i „Krakowiak” stały się dopełnieniem tej wspaniałej uroczystości pokazującej jak wielkie pokłady talentu drzemią w naszej młodzieży.

 

15.  Z wizytą partnerską w Budapeszcie – uczniowie Zespołu Szkół nr 3 wśród swoich rówieśników z Istvan Bocskai Elementary School.

W październiku 2005 roku w ramach partnerskiej współpracy sześcioro uczniów naszej szkoły wyjechało do Istvan Bocskai Elementary School w Budapeszcie.

Cztery dni jakie spędzili uczniowie u swoich węgierskich przyjaciół urozmaicone było wycieczkami, zwiedzaniem Budapesztu, zooparku, uczestnictwem w różnego rodzaju zajęciach w szkole. Dużą atrakcją było wspólne gotowanie typowych węgierskich dań w szkolnej kuchni.

Uczniowie korzystali z gościnności tych rodzin, z którymi korespondują nasi uczniowie. Dzięki serdeczności i przyjaznemu przyjęciu zarówno uczniowie jak i nauczyciele wrócili pełni niezapomnianych wrażeń.

Czekamy z niecierpliwością na rewizytę uczniów z Budapesztu w maju 2006 r.

16.  Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 podczas obchodów Święta Niepodległości w naszym mieście. Harcerze i zuchy z naszej szkoły oddają hołd poległym za naszą wolność.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 uczcili 88 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicząc w uroczystej akademii w szkole oraz w miejsko – gminnych obchodach w naszym mieście.

Delegacja uczniów oraz harcerze i zuchy uczestniczyli we Mszy Świętej za Ojczyznę w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku, a następnie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Orląt Lwowskich i Wdzięczności.

Harcerze z naszej drużyny pełnili wartę przy niżańskich pomnikach jako wyraz hołdu dla wszystkich poległych za naszą wolność.

17.  Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

15 listopada 2005 roku w Zespole Szkół nr 3 w Nisku odbyło się podsumowanie czwartej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorów niżańskich szkół, młodzieży oraz przedstawicieli lokalnej prasy.

Akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł” była skierowana do młodzieży, rodziców, właścicieli sklepów i restauracji posiadających koncesje na sprzedaż alkoholu oraz społeczności lokalnej.

Rodzice uczestniczyli w wywiadówce profilaktycznej „Czy rozmawiasz ze swoim dzieckiem”, uczniowie w zajęciach profilaktycznych oraz w różnego rodzaju konkursach, grach i zabawach mających na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz promowanie zdrowego stylu życia, bez sięgania po używki.

Właściciele sklepów, restauracji, barów otrzymali od młodzieży list z prośbą o niesprzedawalnie alkoholu nieletnim, w którym uświadamiali że sprzedaż alkoholu młodym ludziom rujnuje ich zdrowie a często doprowadza do uzależnienia.

Społeczność lokalna, uczestnicząc w przedstawieniu teatralnym „Sąd nad Alkoholem”, „Carpe Diem” i „Taniec z Białą Damą”, miała możliwość zastanowić się z jakimi problemami borykają się młodzi ludzie i jak wiele zależy od dorosłych.

Biuro prasowe Fundacji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” odnotowało aktywny udział szkół z terenu gminy i miasta Nisko w kampanii profilaktycznej.

18.  Wizyta w słowackim Semerovie.

Na zaproszenie Starosty Imricha Hrabovskiego, w dniach 16 – 17 grudnia 2005 roku delegacja z Niska, Burmistrz Miasta Mariusz Kowalik, Dyrektor Szkoły Teresa Sułkowska, Wicedyrektor Katarzyna Ostojska  oraz pan Zbigniew Markut – przedsiębiorca niżański, uczestniczyła w uroczystych obchodach z okazji 795 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o mieście Semerovie i 225 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o szkole.

Ważnym elementem uroczystości było dokonanie wpisu do Księgi Pamiątkowej oraz uczestnictwo w świątecznej – bożonarodzeniowej akademii.

Po tak udanym pobycie, jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie się dalej rozwijała zarówno na płaszczyźnie miasta jak i naszej szkoły.

Teresa Sułkowska

 

 

 

Największe sukcesy i osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Nisku w roku 2005.

 

 • Najwyższy w gminie Nisko wynik sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej ( poziom : najwyższy ) oraz najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego ( poziom : bardzo wysoki ).
 • Zdobycie tytułów laureatów Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego przez uczniów klasy III b gimnazjum : Annę Krupę i Marka Smaronia.
 • Zajęcie II miejsca w Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Konkursu Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” – zakwalifikowanie się do finału konkursu w Szczecinie przez uczniów : Joannę Żak, Kingę Starek, Annę Soszyńską, Paulinę Rodzeń, Marka Smaronia.
 • Zajęcie II miejsca w etapie wojewódzkim programu „Bezpieczna Polska” – Bezpieczne Wakacje 2005 organizowanego przez Wojewódzki Zespół ds. Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie przez uczniów gimnazjum.
 • I miejsce w kategorii gimnazjów w Konkursie fotograficzno – ekologicznym „Osobliwości przyrodnicze Dorzecza Dolnego Sanu” organizowanego przez Związek Gmin Dolnego Sanu za album „Rozejrzyj się – tu też jest pięknie” przygotowanego przez uczniów klasy III b.
 • Zajęcie II miejsca przez uczennicę Joannę Żak w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Szukam Słowa”.
 • Zajęcie III miejsca w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla Dzieci i Młodzieży „Bez granic” przez Joannę Żak.
 • Zajęcie I, III i IV miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Internetowym „Test Wikinga” ( w zakresie historii i geografii) przez uczniów klasy III b.
 • Zajęcie I miejsca przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
 • Zajęcie VIII miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród gimnazjów przez drużynę w składzie : Piotr Smaroń, Bartek Gortych i Łukasz Prytek.
 • Zajęcie III miejsca w finale Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Zuchowej przez drużynę „Mali Agenci” ze szkoły podstawowej.
 • Zwycięstwo Joanny Żak w konkursie poetyckim w ramach XII Tygodnia Kultury Biblijnej.
 • Zdobycie nagród i wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta” organizowanym przez SGGW w Warszawie przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • Zajęcie II i III miejsca w etapie powiatowym i wyróżnień w etapie rejonowym w                 I Podkarpackim Konkursie Recytatorskim „O zieloną polewaczkę” przez uczniów  gimnazjum : Joannę Żak, Jadwigę Ossolińską, Marka Smaronia.
 • Zajęcie II miejsca w Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla uczniów szkoły podstawowej przez Mateusza Sobiło.
 • Zajęcie III miejsca w Konkursie Literackim czasopisma „Victor” przez Joannę Żak.
 • Zdobycie tytułu laureata X Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Jaśle przez Joannę Żak.
 • Zajęcie I i II miejsca w powiatowym etapie Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych i wśród gimnazjów.
 • II miejsce w powiecie w Sztafetowych Biegach Przełajowych organizowanych dla uczniów gimnazjów.
 • Zdobycie przez drużynę gimnazjum II miejsca w powiecie w Turnieju Piłki Nożnej Coca – Cola Cup 2005.
 • Udział trójki uczniów szkoły podstawowej w ogólnopolskich zawodach w ramach programu „Czwartki lekkoatletyczne”.
 • Zwycięstwo reprezentacji szkoły w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Młody Matematyk” w kategorii klas V przez Jacka Kowala i Pawła Kapicę oraz w kategorii klas szóstych przez Michała Budkowskiego i Natalię Bajek.
 • Zdobycie tytułów laureatów w konkursach indywidualnych w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przez uczennice szkoły podstawowej Ewę Ozgę i Anię Żak oraz gimnazjum Joasię Żak i Olę Bis.
 • Otrzymanie listu od Jerzego Dudka w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Trzeźwy Umysł” przez Gimnazjum nr 3.

 

Katarzyna Ostojska