Zespół Szkół nr 3 w Nisku

 

 Dokumentacja szkolna oraz galerie fotografii.

Najważniejsze osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2012/2013

I. Efekty szkoły w zakresie kształcenia :

 • Najwyższy w gminie Nisko i w powiecie niżańskim wynik egzaminu gimnazjalnego w każdej części z 6 – ciu jego części.
 • Najwyższy w gminie Nisko i II w powiecie niżańskim wynik sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej ( poziom 8 – bardzo wysoki).
 • Zdobycie przez uczniów obu szkół w Zespole 7 tytułów laureata konkursów przedmiotowych oraz 7 tytułów finalisty tych konkursów.
 • Wyróżnienie szkoły certyfikatem „Szkoła Przyjazna Utalentowanym Uczniom” podpisanym przez Wojewodę Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty ( szkoła znalazła się wśród 9 najlepszych szkół w województwie).
 • Uzyskanie stypendium w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013” dla trójki uczniów gimnazjum. 
 • Zdobycie tytułu „Najlepszy absolwent gminy Nisko” 2013 przez ucznia gimnazjum. 
 • Zdobycie II miejsca w IV Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach” w Rzeszowie przez uczniów gimnazjum. 
 • Zdobycie tytułu finalisty etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Ojczyzny – polszczyzny” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny pod patronatem prof. Jana Miodka przez uczennicę gimnazjum. 
 • Zdobycie tytułu Gminnego Mistrza Ortografii przez uczennicę klasy II gimnazjum i tytułu wicemistrza przez ucznia klasy III. 
 • Zdobycie III miejsca w konkursie Literackim „Od Lokomotywy do Kwiatów Polskich” ogłoszonym przez LO im. S.Konarskiego w Rzeszowie przez uczennicę gimnazjum. 
 • I miejsce w I Powiatowym Konkursie Chemicznym „Poczuj chemię do chemii” organizowanym przez LO w Nisku. 
 • I miejsce w Konkursie na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową organizowanym przez NCK „Sokół” w Nisku. 
 • Czołowe lokaty w konkursach gminnych :
  • Mały Matematyk, 
  • Młody Matematyk, 
  • „Kaktus” – konkurs matematyczny,
  • „Sówka mądra główka”.
 • Wyróżnienia w międzynarodowym konkursie „Kangur matematyczny”. 
 • II miejsce w półfinale wojewódzkim Rejonowej Gimnazjady Chłopców w Piłce Siatkowej w Dębicy. 
 • III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w piłce siatkowej dziewcząt. 
 • Udział w finale wojewódzkim turnieju piłki nożnej dziewcząt.

II. Promocja szkoły na zewnątrz ( udział programach i projektach zewnętrznych )

 •  Realizacja programu międzynarodowej współpracy szkół „Footprints” – „Comenius - Uczenie się przez całe życie” ze szkołami z Austrii, Turcji, Rumunii, Chorwacji i Finlandii. 
 • Udział młodzieży w XXII Międzynarodowym Zlocie Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej w Kołobrzegu. 
 • Stała współpraca z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – udział w I Forum Klubów Młodego Odkrywcy w Warszawie. 
 • Realizacja programu edukacyjnego „Elementarz Korczaka” prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 
 • Przeprowadzenie akcji gminnej „Noc profilaktyki” w ramach ogólnopolskiego programu „PaT – Profilaktyka a Ty” realizowanego przez Komendę Główną Policji w Warszawie. 
 • Przygotowanie części artystycznej na inaugurację obchodów 80 – lecia nadania praw miejskich Nisku. 
 • Wprowadzenie elektronicznego dziennika zamiast jego wersji papierowej – jedyna szkoła w gminie Nisko. 
 • Organizacja, we współpracy z Radą Rodziców „III Pikniku Rodzinnego”. 
 • Organizacja zawodów sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym i rejonowym na obiektach „ORLIK – 2012”. 
 • Organizacja gminnego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 • Zdobycie tytułu „Nauczyciel Roku” powiatu niżańskiego przez nauczyciela gimnazjum.
 • Organizacja Zielonej Szkoły w Krynicy Górskiej i w Ustrzykach Dolnych.