Zespół Szkół nr 3 w Nisku

 

 Dokumentacja szkolna oraz galerie fotografii.

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2010/2011

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Nisku w roku szkolnym 2010/2011

1. Udział uczniów gimnazjum w Pokazach z fizyki i chemii organizowanych przez Polskie Towarzystwo Fizyczne i Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – IX 2010.

2. Udział uczniów gimnazjum w obozie szkoleniowym języka angielskiego w programie Euro – Week Szkoła Liderów w Bystrzycy Kłodzkiej – X 2010.

3. Udział uczniów szkoły podstawowej w zlotach harcerskich i zajęciach terenowych gromady zuchowej – cały rok.

4. Zdobycie pierwszych miejsc, w kategorii szkół podstawowych i w kategorii gimnazjów, w Konkursie Recytacji Pisma Świętego organizowanym w ramach XVIII Tygodnia Kultury Biblijnej – XI 2010.

5. Udział uczniów gimnazjum w etapie gminnym oraz w finale wojewódzkim VIII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego – XI 2010.

6. Zorganizowanie gminnej Gimnazjady w Piłce Siatkowej Dziewcząt – 10.02.2011.

7. Udział i zdobycie nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „To co ważne. Mój głos w sprawie wartości” przez uczniów gimnazjum – III 2011.

8. Udział i zdobycie tytułu laureata w finale VII Edycji Konkursu Historycznego „Drogi Polaków do niepodległości” przez ucznia gimnazjum – III 2011.

9. Organizacja i przeprowadzenie gminnego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej – III 2011.

10. Udział w etapie wojewódzkim oraz zwycięstwo w finale Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” w Suwałkach przez uczniów gimnazjum – IV 2011.

11. Zdobycie II miejsca w VIII Konkursie Teatrów Obcojęzycznych „Na Scenę” w Tarnobrzegu przez uczniów gimnazjum – III 2011.

12. Zdobycie tytułu najlepszej aktorki w VIII Konkursie Teatrów Obcojęzycznych „Na Scenę” przez uczennicę gimnazjum – III 2011.

13. Zwycięstwa w etapie gminnym i zajęcie drugich miejsc w etapie powiatowym na poziomie klas II i III szkoły podstawowej w XII Konkursie Ortograficznym „Sówka Mądra Główka” – IV 2011.

14. Zwycięstwo w Gminnym Konkursie Ortograficznym – „Zostań mistrzem ortografii” przez reprezentację szkoły podstawowej – IV 2011.

15. Przeprowadzenie akcji „Moda na odblaski” we współpracy z Państwową Komendą Policji i Państwową Komendą Straży Pożarnej w Nisku dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – IV 2011.

16. Zorganizowanie VI Miejsko – Gminnego Konkursu Matematycznego „Mały Matematyk” dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej oraz zdobycie tytułu laureatów – IV 2011.

17. Przeprowadzenie gminnych i powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – IV 2011.

18. Wystawienie Misterium Męki Pańskiej przez uczniów obu szkół w kościele parafialnym – IV 2011.

19. Zakwalifikowanie się do udziału w seminarium kontaktowym w Rydze w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – IV 2011.

20. Udział w programie „Miłosz od Nowa” ogłoszonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie we współpracy z PWN – IV 2011.

21. Zdobycie tytułu laureata w konkursie przedmiotowym z matematyki przez ucznia klasy VI szkoły podstawowej – IV 2011.

22. Zdobycie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego z historii przez ucznia klasy III gimnazjum – IV 2011.

23. Zdobycie trzech tytułów finalisty konkursów przedmiotowych przez uczennicę klasy VI szkoły podstawowej – IV 2011.

24. Uzyskanie poziomu 9 – „najwyższy” w skali staninowej ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej – V 2011.

25. Uzyskanie z egzaminu gimnazjalnego poziomu 8 – „bardzo wysoki” w części humanistycznej i poziomu 7 – „wysoki” w części matematyczno – przyrodniczej – V 2011.

26. Przeprowadzenie akcji miejskiej „Majówka z Miłoszem” – V 2011.

27. Przeprowadzenie gminnych eliminacji największego w Polsce turnieju koszykarskiego „Orlik Basketmania” – V 2011.

28. Zakwalifikowanie się do udziału w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie przez uczniów gimnazjum realizujących projekt „Miłosz rodzinnie, lokalnie, globalnie” – V 2011.

29. Zdobycie I nagrody w kategorii gimnazjów w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Szanujmy Matkę Ziemię” - V 2011.

30. Wyjazd na tzw. „Zieloną Szkołę” uczniów klas II i III szkoły podstawowej do Zakopanego oraz uczniów klas V do Jantaru k. Krynicy Morskiej – V/ VI 2011.

31. Pokaz umiejętności uczniów klas I szkoły podstawowej realizujących projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – VI 2011.

32. Zorganizowanie I Pikniku Rodzinnego „Powitanie Wakacji” – VI 2011.

33. Uczestniczenie w akcji „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka” – cały rok.

34. Przygotowanie akademii i uroczystości wg Szkolnego Kalendarza Imprez i Uroczystości – cały rok szkolny.

35. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła” w akcji 1% podatku - zgromadzona kwota 3222,90 zł.

36. Złożenie wniosku, otrzymanie akceptacji oraz kwoty 20000 EURO na realizację projektu „Footsprint” w programie Comenius.

37. Złożenie wniosku oraz uzyskanie akceptacji na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III” oraz kwoty ok. 56000 zł.