Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2015/20162015-11-12

•    29 września 2015 r. ( wtorek ) – spotkanie informacyjne


•    24 listopada 2015 r. ( wtorek ) – spotkanie śródsemestralne


•    27 stycznia  2016 r. ( środa ) – spotkanie końcowosemestralne


•    26 kwietnia 2016 r. ( wtorek) – spotkanie śródsemestralne