Regulamin szkolnej sieci komputerowej i szkolnej sieci WiFi.2013-10-22

Treść regulaminu można pobrać klikając tutaj

Załącznik do regulaminu jest do pobrania tutaj


Podanie o utworzenie konta dostępowego do szkolnegej sieci WiFi.

Plik w wersji pdf oraz w wersji Word.