REKRUTACJA 2016/20172016-03-02

Uchwała Nr XVIII/118/16 z 12 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

Uchwała Nr XVIII/119/16 z 12 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

 

Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

 

Zarządzenie Nr 3 / 2016
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

 

§ 1. Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017:


1)   harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjum stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,